Ingen skruv vid kontakten.

Använd denna metod när apparaten saknar skruv vid HDMI kontakten. Du använder den bifogade dubbelhäftande tejpen för att säkra kontakten till apparatens hölje. Förberedelserna och applicerandet av de självhäftande lapparna är extremt viktigt. Om dessa punkter inte följs ordentligt, kanske inte limmet kan hålla din HD EZ lås på plats.

För att minska risken för elektriska stötar till dig själv eller andra, eller skador på utrustningen, koppla bort komponenten från strömkällan innan du börjar att installera hd EZ lås.

Ladda ner snabbguide (engelsk version)


 

hd EZ lock adhesive installation method five

Förbered ytorna för att applicera självhäftningen.
Använd "Alcohol Prep Pad" för att rengöra både baksidan av adaptern och det område där den skall fästas i chassit. Torka därefter med en ren trasa. 

Förberedelser är mycket viktigt för att självhäftningen skall fungera korrekt. Se till att ytan är torr innan du börjar. Rör inte heller ytan efter rengöring.


hd EZ lock adhesive installation method five

Koppla in HDMI kabeln och förbered för att fästa monterings-adaptern. 

Trä på adaptern i slutet av din HDMI-kabel och koppla in din HDMI kabel till HDMI ingången.

Kontrollera att skårorna på adaptern är vända bort från chassit.

 


hd EZ lock staggered installation method five

Fäst monteringsbryggan i komponentens chassi.
Ta bort skyddstejpen på ena sidan av den dubbelhäftande tejpen och fäst den på baksidan av adaptern. Tryck i ca 30-60 sekunder. Ta bort den andra andra skyddstejpen och fäst den i chassit.  Tryck i 30-60 sekunder även denna gång.

Centrera adaptern på din HDMI kabel och se till så att undersidan av adaptern ligger kloss an översidan av HDMI kabeln.  För att uppnå bästa möjliga resultat, låt tejpen verka i 24 timmar innan du går vidare till nästa steg.

*Se nedan för härdningstider.


hd EZ lock staggered installation method five

För in monteringsadaptern i monteringsbryggan och dra åt för att slutföra installationen .
Skjut in adaptern i luckan i monteringsbryggan. Skruva i skruven i toppen av adaptern med hjälp av den medföljande insexnyckeln.

För HDMI kablar som är 8mm höga eller mindre använd 9mm skruven. För HDMI kablar som är högre än 8mm skall du använda 6mm skruven. Dra inte åt för mycket. Dra åt tills du känner motstånd, då är ytterligare 2-3 varv tillräckligt för att hålla kabeln på plats. 


hd EZ lock staggered installation method five

Installationen är nu klar. Om du installerar ytterligare HDMI-kablar, upprepar du steg 1 till 5.
Det är möjligt att installera monterings-bryggan både över eller under din HDMI-kabel. Detta foto visar ett exempel på en Samsung-TV med en sådan installation.

För att installera hd EZ lås med monterings adaptern under din HDMI-kabel, följ stegen ovan men placera monterings adaptern mot undersidan av din HDMI kabel.


* Vid rumstemperatur kommer ca 50% av den slutliga styrkan av självhäftningen att uppnås efter 20 minuter, 90% efter 24 timmar och 100% efter 72 timmar.

 

 
På grund av de många olika material som används för framställning av HDMI kablar och komponenter, kan dina resultat variera med självhäftningen. Vi har testat många olika versioner och fabrikat och har bedömt att den medföljande är det bästa vi kan hitta. Om du inte uppnår fullgott resultat, se till så att du har förberett din ytor ordentligt och ger det minst 24 timmar för limmet att härda innan du testar hållbarheten.

Om du fortfarande har problem efter att ha följt dessa steg, vänligen kontakta oss för ytterligare hjälp.


Ladda ner snabbguide (engelsk version)