Skruv nedanför HDMI kontakten.

Använd denna metod när din apparat har en skruv nedanför kontakten. Den här metoden fungerar med de flesta avstånd mellan skruv och kontakt och använder skruven för att säkra din kontakt till apparatens hölje

För att minska risken för elektriska stötar till dig själv eller andra, eller skador på utrustningen, koppla bort komponenten från strömkällan innan du börjar att installera hd EZ lås.

Ladda ner en snabbguide (engelsk version)


hd EZ lock standard installation method two

Ersätt den befintliga fästskruven som finns ovanför HDMI-ingången med den medföljande M3 skruven.
Behåll HDMI-kabel urkopplad och ta bort den befintliga fästskruven som finns ovanför HDMI ingången. Med hjälp av den medföljande insexnyckeln så skall du nu ersätta den befintliga skruven med den medföljande M3 skruven.

Kontrollera så att den medföljande M3 skruven har samma spårmönster som den ersatta skruven innan den ersätts. Om mönstret är annorlunda,  kontakta oss för hjälp.

 


hd EZ lock standard installation method two

Koppla in HDMI kabeln och förbered för att fästa monteringsadaptern.

Trä på monteringsadaptern i slutet av din HDMI-kabel. Koppla in din HDMI-kabel till HDMI-ingången och lossa skruven ovanför HDMI kabeln tillräckligt för att placera adaptern på plats (ca 3mm).

Kontrollera  att skårorna på adaptern är vända bort från chassit.

 

 


hd EZ lock standard installation method two

Fäst monteringsbryggan i komponentens chassi.

Skjut ner monteringsbryggan över skruven ovanför HDMI ingången och skruva dit den med den medföljande insexnyckeln.

Se till så att toppen av monteringsbryggan är kloss an underdelen av din HDMI kabel.

 

 

 


hd EZ lock standard installation

För in monteringsadaptern i monteringsbryggan och dra åt för att slutföra installationen.

Skjut in adaptern i luckan i monteringsbryggan. Skruva i skruven i toppen av adaptern med hjälp av den medföljande insexnyckeln.

För HDMI kablar som är 8mm höga eller mindre använd 9mm skruven. För HDMI kablar som är högre än 8mm skall du använda 6mm skruven. Dra inte åt för mycket. Dra åt tills du känner motstånd, då är ytterligare 2-3 varv tillräckligt för att hålla kabeln på plats.

Ladda ner en snabbversion (engelsk version)