Indragen skruv

Använd denna metod när din apparat har en indragenskruv ovanför eller under kontakten. Den här metoden förflyttar låset ca 10mm från apparaten och använder skruven för att säkra din kontakt till apparatens hölje. Det här är vanligt på exempelvis Sonys TV-apparater.

För att minska risken för elektriska stötar till dig själv eller andra, eller skador på utrustningen, koppla bort komponenten från strömkällan innan du börjar att installera hd EZ lås.

Ladda ner snabbguide (engelsk version)


hd EZ lock standoff installation method three

Ersätt den befintliga fästskruven som finns ovanför eller nedanför HDMI-ingången med den medföljande M3 adaptern .
Ersätt den befintliga fästskruven som finns ovanför HDMI-ingången med den medföljande M3 skruven. Skruva i M3 skruven till ungefär 3mm från botten av adaptern.

Kontrollera så att den medföljande M3 skruven och adaptern har samma spårmönster som den ersatta skruven innan den ersätts. Om mönstret är annorlunda, kontakta oss för hjälp.


hd EZ lock standoff installation method three

Koppla in HDMI kabeln och förbered för att fästa monterings-adaptern.  
Trä på monterings-adaptern i slutet av din HDMI-kabel. Koppla in din HDMI-kabel till HDMI-ingången och lossa skruven ovanför HDMI kabeln tillräckligt för att placera adaptern på plats (ca 3mm).Kontrollera att skårorna på adaptern är vända bort från chassit.

Kontrollera att skårorna på adaptern är vända bort från chassit.

 

 


hd EZ lock standoff installation method three

Fäst monteringsbryggan i komponentens chassi.
Skjut ner monteringsbryggan över skruven ovanför HDMI ingången och skruva dit den med den medföljande insexnyckeln.

Se till så att botten av monteringsbryggan är kloss an överdelen av din HDMI kabel.

 

 

 


hd EZ lock standoff installation method three

För in monteringsadaptern i monteringsbryggan och dra åt för att slutföra installationen. 
Skjut in adaptern i luckan i monteringsbryggan. Skruva i skruven i toppen av adaptern med hjälp av den medföljande insexnyckeln.

För HDMI kablar som är 8mm höga eller mindre använd 9mm skruven. För HDMI kablar som är högre än 8mm skall du använda 6mm skruven. Dra inte åt för mycket. Dra åt tills du känner motstånd, då är ytterligare 2-3 varv tillräckligt för att hålla kabeln på plats.


Ladda ner snabbguide (engelsk version)